Vbee là gì?

Meoicondoi
0Vbee là nền tảng tạo ra các giọng đọc AI tự nhiên và có cảm xúc như con người, do người Việt sáng lập. Dựa trên công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói (Text To Speech), Vbee AIVoice giúp các nhà sáng tạo nội dung nhanh chóng tạo ra giọng nói từ văn bản, giúp tiết kiệm hơn 90% ngân sách và gia tăng tốc độ sản xuất nội dung.

Vbee hỗ trợ người dùng có thể xây dựng hệ thống tổng đài trả lời thông minh, hệ thống thông báo công cộng hay trợ lý ảo, báo nói, sách nói, thuyết minh phim…

Phần mềm hỗ trợ người dùng chuyển đổi văn bản ra âm thanh với 6 ngôn ngữ bao gồm Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật và nhiều giọng đọc đa dạng.


Mở Vbee.VN


Convert Text to Speech with A.IĐăng nhận xét

0Nhận xét

Đăng nhận xét (0)