PlayHT là gì?

Meoicondoi
0PlayHT là nền tảng AI Voice Generator sử dụng công nghệ tiên tiến để chuyển đổi văn bản thành giọng nói chân thực, giống con người. Với hơn 600 giọng nói AI có sẵn ở 142 ngôn ngữ và giọng nói, PlayHT cung cấp nhiều tính năng và trường hợp sử dụng để tạo nội dung giọng nói hấp dẫn và chuyên nghiệp.


Mở PlayHT


Convert Text to Speech with A.IĐăng nhận xét

0Nhận xét

Đăng nhận xét (0)