Fliki (A.I) là gì?

Meoicondoi
0Fliki là một công cụ tạo giọng nói trí tuệ nhân, tạo video từ văn bản với chỉ trong chưa đầy một phút. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể sử dụng Fliki để chuyển đổi các bài viết blog hoặc bất kỳ văn bản nào khác thành video, podcast hoặc ebook với giọng đọc. Fliki có hơn 850 giọng nói trong hơn 77 ngôn ngữ và hơn 100 phương ngữ.

Phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói với nhiều chức năng và trải nghiệm người dùng tốt nhất trong một gói. Điều gì đang ngăn bạn lại? Bạn có thể thu hút nhiều người dùng hơn bằng cách đăng nội dung giống nhau dưới nhiều hình thức trên YouTube, TikTok, Spotify, Instagram và các trang web khác.


Mở Fliki


Convert Text to Video with A.IĐăng nhận xét

0Nhận xét

Đăng nhận xét (0)